Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Op maandag 13 juni a.s. komen koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Nij Bethanië.

  Dit bezoek is onderdeel van het streekbezoek aan NW Fryslân.

   

  De bewoners en vrijwilligers van Nij Bethanië zijn heel blij met het aangekondigde bezoek.

  "Dat ik dit nog op deze leeftijd mag mee maken, geweldig", was de eerste reactie van een 86 jarige bewoner toen ze het bericht hoorde.

   

  Samen met Wonen Noordwest Friesland werken wij hard aan de herontwikkeling van Nij Bethanië. Met elkaar zetten wij de schouders er onder om van Nij Bethanië weer een volwaardig en levendig centrum voor wonen, zorg en welzijn te maken.

   

  Wij laten graag aan de koning en koningin zien met welk enthousiasme we dit doen en hoe belangrijk Nij Bethanië is voor de leefbaarheid van Tzummarum en omgeving.