Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

    Zaterdag 15 oktober 2016 was de Bildtse Seniorendag in Beuckelaer.

    Deze dag wordt georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderen (SWO) het Bildt.

    Zorgcentrum het Bildt stelt al jarenlang haar gebouw ter beschikking voor de jaarlijkse seniorendag.

    Dit jaar was de feestelijke bijeenkomst voor het eerst in de centrale hal. De hal zat vol en Tetje van Toen kreeg alle senioren in beweging.

    En er werd heerlijk gegegeten en gedronken in het restaurant.