Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Maandag 13 juni jl. hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek gebracht aan onze ocatie Nij Bethanië in Tzummarum.

  Dit bezoek was onderdeel van het streekbezoek aan Noord West Fryslân.

  's Morgens zijn bewoners van Beuckelaer aanwezig geweest bij de aankomst van de koning en koningin bij het gemeentehuis in St.-Annaparochie.

  Bij het bezoek aan de Campus Middelsee waren medewerkers van onze organisatie aanwezig om te vertellen over onze ervaring met het leer/werkplein.

  's Middags werd het koninklijk paar ontvangen in Nij Bethanië door gastvrouw Atje Tadema en gastheer Gerard van Keulen. Daarna gingen de koning en koningin in gesprek met bewoners en vrijwilligers.

  Het was een geweldige dag.

   

  Foto's van het streekbezoek kunt u vinden op onze Facebookpagina:

  https://www.facebook.com/ZorgcentrumhetBildt/