Eenzaamheid is van alle leeftijden!

 

Thema- en netwerkbijeenkomst Eenzaamheid – 30 januari 2019

 

Op woensdag 30 januari 2019 organiseerden Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum Het Bildt een thema- en netwerkbijeenkomst over Eenzaamheid. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot. De deelnemers waren afkomstig vanuit verschillende werkvelden, waaronder zorginstellingen, gemeenten (wethouders, gebiedsteams), welzijnsorganisaties, buurtzorg, thuiszorginstellingen, besturen van dorpsbelangen, Zorgverzekeraar De Friesland, het Zorgkantoor en Stichting Welzijn Ouderen Het Bildt.

 

Onder leiding van dagvoorzitter Rein Hagenaars, bestuurder Wonen Noordwest Friesland, gaven diverse sprekers vanuit hun eigen kijk een toelichting op Eenzaamheid. Truus de Witte van het Fries Sociaal Planbureau liet de stand van zaken in Fryslân zien. Opvallend daarbij is het hoge percentage eenzame mensen in gemeente Waadhoeke. Dit heeft onder meer te maken met de grote groep agrariërs die zich eenzaam voelt. Daarna gaf Ekie Altena van Stichting Welzijn Ouderen Het Bildt een aantal praktijkvoorbeelden van eenzaamheid en welke rol SWO hierin kan spelen o.a. door het organiseren van het gezamenlijk bereiden en nuttigen van maaltijden.

 

Na een muzikaal intermezzo door de heer Gerrit Breteler met instrumentale begeleiding van Clara Rullmann, gaven Sander Ritman en René Waterreus van Stichting Aap Blog Mies en tevens ervaringsdeskundigen, een lezing en workshop. Zij vertelden dat eenzaamheid niet alleen voorkomt onder ouderen, maar van alle leeftijden is. Zo is bijvoorbeeld het percentage pubers dat zich eenzaam voelt, erg hoog. Wel benadrukten zij dat we er voor moeten waken om eenzaamheid altijd als een ‘probleem’ te zien. Is hulpverlening wel altijd nodig. Het ligt ook bij iemand zelf of eenzaamheid als probleem wordt ervaren.  

 

De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet, waarbij de deelnemers na konden praten en in de gelegenheid werden gesteld om te netwerken.