Donderdag 17 maart 2016

 

U bent van harte uitgenodigd bij het Alzheimer Café in Beuckelaer.

De zaal is open om 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang, koffie/thee en een drankje na afloop zijn gratis.

 

Het thema van de avond “Dementie en met elkaar verbonden blijven”wordt gepresenteerd door Karlijn Kwint, geestelijk verzorger. Voor veel mensen is dementie een schrikbeeld. In het debat over euthanasie wordt dementie vaak genoemd als een aanleiding om voor euthanasie te kiezen. De waarde van het leven wordt in deze samenleving grotendeels afgemeten aan je cognitieve vermogen en datgene wat je doet. Maar heb je nog waarde als mens als je zelf steeds minder weet? Karlijn Kwint heeft jarenlang gewerkt als geestelijk verzorger bij zorggroep Noorderbreedte. Zij houdt een betoog om de mens niet alleen te zien en te waarderen in wat hij of zij doet, maar ook om wie hij of zij ten diepste is. Vanuit haar ervaringen in de ouderenzorg geeft zij praktische voorbeelden hoe je de ander als mens kunt blijven zien en ontmoeten en laat zij zien wat de zin van zijn is. Vanzelfsprekend zal er ook weer gelegenheid zijn voor uw vragen en persoonlijke ervaringen.Het Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie,  hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Zorggroep Patyna, Stichting Palet, Zorggroep Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, Ouderenwerk Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel.

 

 Wij hopen u op 17 maart  te begroeten in ons Alzheimer Café.