Beuckelaer en Nij Bethanië zijn per vrijdag 20 maart 2020 gesloten! 

 

Bezoek wordt niet meer toegelaten. De bewoners en eerste contactpersonen zijn hierover rechtsreeks geïnformeerd. 

Deze maatregel hebben wij getroffen omdat we het virus zolang mogelijk weg willen houden bij onze bewoners, een kwetsbare risicogroep.

We begrijpen dat deze maatregel zeer ingrijpend is, maar we rekenen op begrip en opvolging. Dit alles in het belang van de gezondheid van onze bewoners en ons personeel. 

De situatie wordt per dag geëvalueerd. Bewoners en eerste contactpersonen worden geïnformeerd als de situatie verandert. 

Nu fysiek contact niet meer mogelijk is, adviseren wij u om telefonisch of bijvoorbeeld via skype contact te leggen met uw naaste.

De eerste contactpersonen van onze bewoners hebben op 31 maart 2020 een email ontvangen over de mogelijkheid om te videobellen met familie in Beuckelaer of Nij Bethanië.

 

Daarnaast kunnen bewoners met hun familie praten achter een glazen wand met een spreek/luister verbinding. Deze ruimte kan bij de receptie worden gereserveerd (0518-401532).

 

Op 20 mei jl. hebben wij de eerste contactpersonen van onze bewoners geïnformeerd dat wij bezig zijn met de uitwerking van de versoepeling van de bezoekregeling. Verdere communicatie hierover gaat ook via de eerste contactpersonen.