Geachte bezoekers aan Beuckelaer en Nij Bethanië,


Als u één van onze zorglocaties wilt bezoeken, dan vragen wij u rekening te houden met de coronamaatregelen. 

Dit betreft het registreren bij binnenkomst, de handhygiëne, de 1.5 meter afstand houden en het aanhouden van de gemarkeerde looproutes.

Voor Beuckelaer geldt dat u bij de hoofdingang (Beuckelaerstraat) naar binnen kunt. Hier liggen ook de registratieformulieren klaar. 

U verlaat het gebouw via de tussendeur naar 't Súdderhoog. Dit is de uitgang. 


Het dragen van een mondneuskapje is (nog) niet verplicht voor bezoekers, maar wij adviseren u wel om één te dragen als u bij ons komt. U moet uw eigen mondneuskapje meenemen.


Onderstaand de coronaregels nog even op een rij.


Om het bezoek voor bewoners en medewerkers goed te laten verlopen vragen wij uw medewerking voor het volgende:

- Er mogen maximaal drie bezoekers tegelijk op het appartement aanwezig zijn. Dit om de 1,5 meter afstand tot elkaar goed te kunnen handhaven.
- Bij binnenkomst via de hoofdingang staat in het halletje een tafel met daarop een intekenformulier. U dient hierop uw naam te noteren, het kamernummer waar u op bezoek gaat en uw telefoonnummer.
- Deze gegevens kunnen worden gebruikt door de GGD en het zorgcentrum op het moment dat er contactonderzoek nodig is.

- Op het tafeltje ligt een papier met de volgende vragen:

Bent u in de afgelopen twee weken in contact geweest met iemand met COVID- 19?

Bent u zelf besmet geweest met COVID-19 in de afgelopen twee weken?

Heeft u klachten van koorts, verkoudheid en of benauwdheid?

Als u 1 van deze vragen met ja kunt beantwoorden mag u het zorgcentrum NIET betreden. 


Als u uw naam, appartement nummer waar uw op bezoek gaat en uw telefoonnummer heeft genoteerd. En alle vragen met 'nee' hebt kunnen beantwoorden, dan geldt het volgende. 

  • Desinfecteer uw handen voordat u door de tweede deur de centrale hal binnenloopt.
  • Na binnenkomst rechtstreeks naar het appartement van diegene die u bezoekt.
  • Bij vertrek rechtstreeks naar buiten via de uitgang.
  • Spreek geen andere bewoners aan.
  • Stel uw vragen aan de zorg telefonisch of via CarenZorgt.
  • Houd te allen tijde de 1,5 meter afstand aan. 
  • Mocht er tijdens het bezoek zorg verleend worden dan kan aan het bezoek gevraagd worden om buiten het appartement te wachten.
  • Mochten er op enig moment teveel bezoekers tegelijk aanwezig zijn kan het zorgcentrum u verzoeken het gebouw te verlaten.