12 april 2021

Vanaf maandag 19 april a.s. wordt de bezoekregeling voor Beuckelaer verruimd. De verruiming kan omdat de bewoners van Beuckelaer inmiddels de tweede vaccinatie hebben gehad. Wij stappen af van vaste bezoekers en vooraf aanmelden. Wel geldt nog steeds dat er 1 keer per dag 1 persoon op bezoek mag komen, per appartement. Hierin volgen wij de landelijke maatregel. 

Daarnaast vragen wij bezoek bij binnenkomst contactgegevens te noteren, zodat er bron- en contactonderzoek kan worden gedaan als dit nodig is. De hoofdingang van Beuckelaer is de ingang, de uitgang is via de tussendeur naar 't Súdderhoog.

Bent u van plan om bij een bewoner van Beuckelaer op bezoek te gaan, dan adviseren wij u om dit af te stemmen met de betreffende bewoner of zijn/haar eerste contactpersoon.

 

In Nij Bethanië werken we nog wel met vaste bezoekers en vooraf aanmelden. Hier zijn de bewoners namelijk nog niet volledig gevaccineerd. 18 maart 2021


De bezoekregelingen in Beuckelaer en Nij Bethanië zijn op dit moment als volgt:


Beuckelaer: 1 keer per dag bezoek van 1 persoon, per appartement (van de vaste bezoekers die bij de receptie bekend zijn). Bezoekers moeten zich vantevoren telefonisch aanmelden bij de receptie.


Nij Bethanië: 2 keer per week bezoek van 1 persoon, per appartement (van de vaste bezoekers die bij de receptie bekend zijn). Bezoekers moeten zich vantevoren telefonisch aanmelden bij de receptie. 

Vanaf maandag 29 maart is er 1 bezoeker per dag toegestaan (van de 3 vaste bezoekers).


Bezoekers moeten zich houden aan de coronamaatregelen, zoals 1.5 meter afstand houden, een mond-neuskapje dragen en goede handhygiëne. 


Zolang de bewoners van Beuckelaer en Nij Bethanie nog niet (volledig) zijn gevaccineerd, hebben wij een beperkte bezoekregeling. De bezoekregeling is afgestemd met de cliëntenraad en wordt regelmatig geëvalueerd. Eerste contactpersonen van de bewoners worden op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief.